• logomain
  • nnnnnnnnn
  • Logo Banner Main
BẮC MỸ - VÙNG ĐẤT LÝ TƯỞNG ĐỂ DU HỌC SINH ĐỊNH CƯ

BẮC MỸ - VÙNG ĐẤT LÝ TƯỞNG ĐỂ DU HỌC SINH ĐỊNH CƯ

 Bảng xếp hạng năm 2015 cho thấy “Top 10 quốc gia bạn có thể định cư và ổn định cuộc sống dễ dàng”, với vị trí đầu bảng là Canada và theo sau đó là Mỹ. Thứ hạng này được đánh giá dựa trên chất lượng cuộc sống, tỉ lệ thất nghiệp, tỉ lệ tội phạm, mức phát triển cá nhân và ổn định gia đình của những người nhập cư.

Ngoài việc sở hữu điều kiện rất tốt về mặt giáo dục, môi trường thân thiện, y tế xã hội phát triển, thì luật pháp và môi trường pháp lý của hai đất nước này chính là yếu tố hấp dẫn sinh viên quốc tế nhất.

Nguồn: Internet.