• logomain
  • nnnnnnnnn
  • Logo Banner Main
Các giấy tờ cần thiết để mở hồ sơ bảo lãnh định cư diện F4

Các giấy tờ cần thiết để mở hồ sơ bảo lãnh định cư diện F4

Các giấy tờ cần thiết để mở hồ sơ bảo lãnh định cư diện F4

- Hoàn chỉnh mẫu đơn I-130

- Bản sao Hộ chiếu Mỹ và Bằng quốc tịch của người bảo lãnh

- Bản sao Giấy khai sinh của người bảo lãnh và người được bảo lãnh, để chứng minh mối quan hệ gia đình và một số giấy tờ khác đi kèm..

Tiến trình của việc làm hồ sơ bảo lãnh diện F4
Giai đoạn tại USCIS (Sở Di Trú & Nhập Tịch Hoa Kỳ)

- Nộp hồ sơ đến USCIS. Khi USCIS chấp thuận hồ sơ bảo lãnh, người bảo lãnh sẽ được gởi Thông báo Chấp thuận - Notice of Approval (mẫu I-171 hay I-797) và hồ sơ bảo lãnh được chuyển đến Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) để tiến hành các thủ tục tiếp theo của tiến trình.

Văn phòng USCIS cung cấp thông tin trực tuyến về tình trạng của những hồ bảo lãnh qua trang web cơ quan Di Trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (http://www.uscis.gov/).

Giai đoạn tại NVC (Trung Tâm Chiếu Khán Visa)

Hồ sơ định cư Mỹ diện F4 này được chuyển đến NVC, khi hồ sơ đến lượt giải quyết, bạn cần phải hoàn chỉnh hồ sơ tại NVC như sau:

- 4 ảnh chụp 5x5 (theo tiêu chuẩn ảnh dành cho visa)

- Mẫu đơn DS-230 phần I & II được điền hoàn tất

- Chứng minh nhân dân: bản chính và bản sao

- Hộ khẩu: bản chính và bản sao

- Giấy khai sinh: bản chính và bản sao

- Giấy chứng nhận kết hôn

- Bản chính Phiếu lý lịch Tư pháp được cấp trong vòng một năm bởi sở Tư pháp Tỉnh/Thành phố nơi bạn cư trú hợp pháp.

- Hồ sơ tiền án tiền sự (nếu có)

- Hồ sơ quân đội (nếu có)

- Hộ chiếu có hiệu lực ít nhất 8 tháng sau ngày cấp thị thực: Bản chính và bản sao của từng người.

- Sổ đăng ký hộ khẩu cũ, học bạ cũ, hình ảnh cũ, giấy chứng sinh của bệnh viện, sổ gia đình công giáo… để chứng minh mối quan hệ với người bảo lãnh.