• logomain
  • nnnnnnnnn
  • Logo Banner Main

DU HỌC MỸ : ĐẠI HỌC SAINT FRANCIS

DU HỌC MỸ : ĐẠI HỌC SAINT FRANCIS

Đại học Saint Francis được thành lập năm 1847, với khẩu hiệu của trường là “Vươn cao hơn, Bay xa hơn.” Trường tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên phát triển trí tuệ và tinh thần. Cán bộ giảng viên đảm bảo sinh viên được quan tâm tới từng cá nhân và động viên sinh viên giành được mục tiêu học thuật của mình. 97% sinh viên SFU có việc làm hoặc học tiếp lên bằng cao hơn trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp SFU thường được nhận vào các đại học khác nhau ở khắp nước Mỹ như Đại học Yale, Đại học Harvard và các trường chọn khác.