• logomain
  • nnnnnnnnn
  • Logo Banner Main
KỸ THUẬT SINH Y - NGÀNH HỌC TRIỂN VỌNG NHẤT NĂM 2017 Ở MỸ

KỸ THUẬT SINH Y - NGÀNH HỌC TRIỂN VỌNG NHẤT NĂM 2017 Ở MỸ

 Theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ, Kỹ thuật y sinh được dự báo tăng khoảng 72% nhu cầu việc làm vào năm 2018. Với mức lương cho người tốt nghiệp đại học dao động trong khoảng từ 62.700 - 104.000 USD.

 Nhiệm vụ của các kỹ sư y sinh là kết hợp các nguyên tắc kỹ thuật với y học và sinh học để thiết kế và tạo ra thiết bị, hệ thống máy tính và phần mềm được sử dụng trong y tế. Bên cạnh đó, họ còn phải biết cài đặt, điều chỉnh, sửa chữa hoặc hỗ trợ kỹ thuật thiết bị y sinh, đánh giá sự an toàn và hiệu quả của máy móc.
Kỹ sư ngành này cũng kiêm luôn cả nhiệm vụ đào tạo các nhân viên khác cách sử dụng thiết bị sao cho đúng. Họ phải làm việc với nhiều nhà khoa học sự sống, nhà hóa học và khoa học y tế để nghiên cứu các hệ thống sinh học thuộc về con người và động vật. Sau đó, họ chuẩn bị thủ tục, viết báo cáo, xuất bản tài liệu và đưa ra kiến nghị dựa trên nghiên cứu của mình.

Ngành học này hiện có khoảng 22.100 việc làm. Môi trường làm việc đa dạng bao gồm bệnh viện, trung tâm trị liệu, trong phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu hoặc làm trong môi trường sản xuất - nơi thiết kế và tạo ra các sản phẩm kỹ thuật phục vụ y tế. Tuy nhiên, không ít người làm trong các văn phòng thương mại, nơi họ thực hiện hoặc hỗ trợ các quyết định kinh doanh.