• logomain
  • nnnnnnnnn
  • Logo Banner Main
THÔNG BÁO : LỊCH NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

THÔNG BÁO : LỊCH NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Công ty nghỉ làm việc 1 ngày thứ năm 06/04/2017, thứ sáu ngày 07/04/2017 làm việc lại bình thường.