• logomain
  • nnnnnnnnn
  • Logo Banner Main
LINCOLN UNIVERSITY COLLEGE (LUC)
LUC thành lập năm 2002, là một trường tư nhân dành cho cao học được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục Đại học và Cơ quan Bằng cấp Malaysia (MQA).

Chi tiết...

HỌC BỔNG DU HỌC TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SUNWAY, MALAYSIA
Học sinh, sinh viên có cơ hội nhận học bổng 25% đến 50% học phí cho chương trình THPT Canada và cử nhân tại Sunway, xét học bổng trực tiếp tại hội thảo và hỗ trợ hồ sơ học bổng hoàn toàn miễn phí.

Chi tiết...

DU HỌC MALAYSIA-HỌC TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN TẠI LIMKOKWING UNIVERSITY
Truyền thông đa phuơng tiện là lĩnh vực đang được phát triển rất mạnh mẽ hiện nay, ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống

Chi tiết...

DU HỌC MALAYSIA -TRƯỜNG UCTI VÀ APIIT CHUYÊN ĐÀO TẠO CNTT TẠI MALAYSIA
Asia Pacific University College of Technology and Innovation (UCTI) được thành lập khi Asia Pacific Institute of information Technology (APIIT) chính thức được Bộ Giáo dục Malaysia công nhận là trường đại học vào năm 2004.

Chi tiết...

DU HỌC MALAYSIA-CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC TAYLOR UNIVERSITY,
Giáo dục về kiến trúc là sự đào tạo về nhứng đánh giá và sáng tạo của không gian kiến trúc, thiên nhiên cũng như môi trường xây dựng.

Chi tiết...